مجموعه eCanada با سال ها تجربه در زمینه پرونده های مهاجرت به کانادا از روش های سرمایه گذاری، Skilled Worker، استارت آپ، کارآفرینی، تحصیلی، کار و همچنین اسپانسرشیپ فعالیت کرده و زیر نظر مشاورهای رسمی عضو ICCRC کانادا اداره می می شود.